top of page

โกดัง+ออฟฟิศ

ยุคนี้ พ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์ ต้องการอาคาร ที่พัก Office และโกดังเก็บสินค้า อยู่ในที่เดียวกัน ไม่อยากให้อาคารเหมือนใคร Gplus เราออกแบบให้ได้นะครับ 

สร้างโกดัง ออฟฟิศ ในฝัน
บอกเล่าโครงการของคุณให้เราฟังได้เลย

bottom of page